KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-telefon
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA


HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156


LINKY DŮVĚRY A POMOCI


Národní linka prevence AIDS 800 14 44 44
Linka bezpečí (děti a mládež) 800 15 55 55
Linka důvěry Přerov 581 207 901
Kontaktní a krizové centrum Přerov 581 207 900


PORUCHY


PŘEROV
ELEKTRICKÝ PROUD 581 264 130
PLYN 1239
VODA 581 201 329
581 201 331