KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ


Doma bezpečně


V roce 2008 byla Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vydána publikace „Doma bezpečně“ je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.

Publikaci naleznete na adrese: http://www.hzscr.cz/clanek/prevence-v-pozarni-ochrane.aspx

Ke stažení: Publikace „Doma bezpečně“ (ve formátu pdf)